Nad Niemnem - streszczenie

Rozdział 4
Późnym wieczorem w domu Korczyńskich, w gabinecie Benedykta dochodzi do rozmowy Witolda z Benedyktem. Witold przyszedł do ojca ze wstawiennictwem dotyczącym procesu z Bohatyrewiczami, tłumaczy, że nie powinno się kłócić i procesować ze starymi przyjaciółmi. Szczera rozmowa pierwsza od wielu lat skłania Benedykta do opowiedzenia synowi o swych ideałach, uczuciach z czasów powstania. Ojciec z synem wpadają sobie w ramiona, postanawiają następnego dnia udać się na mogiłę powstańczą. Benedykt daruje długi Bohatyrowiczom. Następnego dnia Jadwiga podczas spotkania z Jankiem przeprasza go za swoją zazdrość wobec Justyny. Justyna przyjmuje oświadczyny Janka.

Rozdział 5
Na dwór Korczyńskich przyjeżdża do Justyny Kirło z oświadczynami Różyca. Domownicy cieszą się na tę nowinę, lecz Justyna oznajmia, że nie może ona wyjść za Teofila, ponieważ jest już od wczoraj zaręczona z Jankiem i go kocha. Na tę wieść Emilia mdleje, ogólnie wszyscy są zszokowani jej decyzją. Benedykt akceptuje jej wybór, a Kirłową z Witoldem uradowani nawet pochwalają. Książka kończy się symboliczną sceną kiedy to Justyna wraz z Benedyktem udają się do Jana Bohaterowicza.

poprzednia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 następna